Blog > Komentarze do wpisu
Przypisy dolne

Drodzy Studenci

Podaję format przypisów pod tekstem. Przypominam kolejność znaków interpunkcyjnych: cudzysłów, numer przypisu, kropka lub numer przypisu, kropka. Jednym słowem KROPKA ZAWSZE NA KOŃCU. Format poniższy, czyli pełny w pracy obowiązuje tylko jeden raz. Jeśli przypis się powtarza stosujemy skróty op. cit. i ibidem, których użycie opisane jest dwa wpisy wcześniej. Jak widzicie Państwo format przypisu dolnego jest prawie identyczny jak opis pozycji w bibliografii (poprzedni wpis). Zaczynamy jednak od inicjału imienia.


Artykuły w publikacjach zbiorowych:

M. Bałut, Unilateralne sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA wobec Iranu po 1979 roku, w: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, pod red. K. Budzowskiego, Kraków 2007, s. 34.


Monografie (książki napisane w całości przez jednego lub kilku autorów)

B. Koch, Analiza danych w badaniach edukacyjnych, Kraków 2006, s. 45-68.


Artykuł w czasopiśmie:

A. Pabiańczyk, Edukacja rodziny w zakresie tanatologii. Interpretacja wyników badań własnych, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 3, s. 16.


Internetowe

E. Bendyk, O wolności w Internecie, 2006, http://bendyk.blog.polityka.pl/, 20.07.2006.

Jeżeli korzystają Państwo ze źródła internetowego, w którym nie podano autora czy tytułu to należy podać nazwę portalu lub w ostateczności tylko adres internetowy. Ta data na końcu to data ostatniego wejścia na te stronę przez Państwa (ostatni dostęp)


Jeżeli w tekście opierają się Państwo na publikacji, której nie czytaliście, lecz na którą powoływał się inny autor należy przypis skonstruować następująco:

M. Castells, End of Millenium. Blackwell Publishers, Oxford 1998, za: J. Bierówka, Idea społeczeństwa sieciowego w koncepcji Manuella Castellsa, Kraków 2004.


sobota, 06 grudnia 2008, seminarium.m

Polecane wpisy

  • tytuły filmów, seiali, programów teewizyjnych itd.

    Porada z Poradni językowej, autorstwa Adama Wolańskiego Przytaczane w tekście tytuły książek oraz ich części (tomów, rozdziałów itp.), utworów muzycznych, filmó

  • Zapis nazw aktów prawnych

    Cytat z Poradni językowej: Pisownia jest zależna od znaczenia: jeśli kodeks pracy rozumiemy jako zbiór aktów prawnych, powinniśmy zastosować zapis małą literą,

  • internet czy Internet

    Pisownia słowa internet: 1) wielką literą — gdy się ma na myśli konkretną globalną sieć (np. w zdaniu Zakładał nowy system w Internecie, a w XXX już