Blog > Komentarze do wpisu
przykład bibliografii (proszę sie trzymać tego wzoru)

Bibliografia

Książki i artykuły w książkach

1.  Bałut M., Unilateralne sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA wobec Iranu po 1979 roku, w: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, pod red. K. Budzowskiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2007.

2. Brataniec K., Globalizacja i jej kulturowe konsekwencje w świecie arabskim – problem z tożsamością, w: Stare i nowe konteksty socjalizacji. Dylematy tożsamości, pod red. Z. Pucka, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2007.

3.  Kožuh B., Analiza danych w badaniach edukacyjnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2006.

4. Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.), Samotność idei. Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2007.

5. Kuźma J. (red.), Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2007.

Artykuły w czasopismach naukowych

1. Olearczyk T., Kreowanie etosu nauczyciela i jego wychowawcze wartości, „Państwo i Społeczeństwo” 2006, nr 2.

2. Pabiańczyk A., Edukacja rodziny w zakresie tanatologii. Interpretacja wyników badań własnych, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 3.

Artykuły w prasie

1. Ostrowski M., Raport. Plemiona Europy, „Polityka” 2003, nr 16.

2. Paradowska J., Będzie Lepper? Czym i komu grozi dziś samoobrona? „Polityka" 2004, nr 12.

Źródła internetowe:

1. Bendyk E., O wolności w Internecie, 2006, http://bendyk.blog.polityka.pl/, 20.07.2006.

2. Durka B., Trojan-Stelmach M., Orłowska J. A., Polska w sieci. TNS OBOP, 2003,www.tns-global.pl/uploads/951/TNS_OBOP_Polska_w_sieci.doc , 14.05.2005.

3. http://www.psychotekst.com/cwp/grupa_problemy_w_zwiazkach, 12.05.2006.

4. Jaśtal J., Humanistyka w czasach Internetu. http://www.agh.edu.pl./agh/dep/INS/konferencja/doc/D, 18.09.2005.

5. Kaznowski D., Raport strategiczny IAB Polska, Internet 2004, Polska, Europa i świat, 2004, http://www.iab.com.pl/_files_/prezentacje/raport_roczny_iab_2004.zip, 19.05.2006.

6. www.Gimnazium.pl, 15.01.2004.


piątek, 22 lutego 2008, seminarium.m

Polecane wpisy

  • tytuły filmów, seiali, programów teewizyjnych itd.

    Porada z Poradni językowej, autorstwa Adama Wolańskiego Przytaczane w tekście tytuły książek oraz ich części (tomów, rozdziałów itp.), utworów muzycznych, filmó

  • Zapis nazw aktów prawnych

    Cytat z Poradni językowej: Pisownia jest zależna od znaczenia: jeśli kodeks pracy rozumiemy jako zbiór aktów prawnych, powinniśmy zastosować zapis małą literą,

  • internet czy Internet

    Pisownia słowa internet: 1) wielką literą — gdy się ma na myśli konkretną globalną sieć (np. w zdaniu Zakładał nowy system w Internecie, a w XXX już