Blog > Komentarze do wpisu
Skróty Ibidem i op. cit.

Skróty Ibidem i op. cit. stosujemy w przypisach w sytuacji, gdy kolejny raz odnosimy się do tej samej publikacji. Proszę zwrócić uwagę, że w przypisie pełnym, który stosujemy, gdy cytujemy dzieło po raz pierwszy piszemy najpierw inicjał imienia a potem nazwisko. W bibliografii zaczynamy od nazwiska, ponieważ pozycje segregujemy alfabetycznie, wg nazwisk autorów.

Jeśli cytujemy dzieło kolejny raz postępujemy następująco:

Jeżeli pomiędzy kolejnymi przypisami do tej samej publikacji znajdują     się inne przypisy piszemy:

B. Stoczewska, Panstwo narodowe…, op. cit., s. 69.

Jeżeli pomiędzy kolejnymi przypisami do tej samej publikacji nie na żadnych innych przypisów (nawet w sytuacji, gdy w naszej pracy znajdują się one na kolejnych stronach) piszemy:

Ibidem, s. 78.

Proszę zwrócić uwagę, że oba skróty piszemy kursywą. Ibidem piszemy z dużej litery a w skrócie op. cit. stawiamy kropki. Zarówno po Ibidem jak i po op. cit. stawiamy przecinek a cały przypis kończymy kropką. Jeżeli nie przywołujemy konkretnej strony, piszemy tylko Ibidem. Czy też …op. cit.

Używamy tylko tych dwóch skrótów tak jak to zostało opisane i żadnych innych, chociaż Stoczewska dopuszcza taką możliwość.

wtorek, 13 listopada 2007, seminarium.m

Polecane wpisy